06 februari 2024

Eerste deel aanvraaghandboek gepubliceerd

Een volgende mijlpaal is bereikt in de aanloop naar het aanvragen van nieuwe domeinextensies: het eerste deel van het “Applicant Guidebook” (de verzameling van alle regels en processen) is in concept gepubliceerd.

Tot en met 19 maart kan iedereen hierop reageren in de zogenoemde “Public Comment Period”. Alle reacties zullen worden beoordeeld en waar nodig worden verwerkt in de definitieve tekst.

In de loop van dit en begin volgend jaar zullen ook de andere onderwerpen ter “public comment” worden voorgelegd; het complete Applicant Guidebook volgt in het tweede kwartaal van 2025. Dit is mooi op schema voor het openstellen van het aanvraagvenster in april 2026.

De onderwerpen die nu gepubliceerd zijn, zijn de volgende:

 • Geographic Names
 • Reserved and Blocked Names
 • Applicant Freedom of Expression
 • Predictability Framework
 • Universal Acceptance
 • Code of Conduct and Conflict of Interest Guidelines
 • Conflicts of Interest Process for Suppliers and Subcontractors

Geografische namen

Het interessantst hierin zijn de Geographic Names: alle domeinextensies die voor een stad, provincie of regio staan en waar veel van wordt verwacht in de volgende ronde.

De wijzigingen ten opzichte van de vorige ronde minimaal: het zijn voornamelijk verduidelijkingen en duidelijker tijdlijnen met betrekking tot de bevestiging van de lokale overheid. Net als in 2012 zal nagenoeg iedere stad of regio zonder problemen zijn eigen domeinextensie kunnen aanvragen.

In dit beleid worden de volgende deelonderwerpen verduidelijkt:

 • De uitsluiting van landennamen en hun vertalingen/varianten en bijbehorende drielettercodes. ISO-3166-1 geldt hier als voornaamste leidraad.
 • De bepaling voor welke aanvragen expliciete goedkeuring (of expliciete bevestiging van “geen bezwaar”) van de relevante lokale overheid nodig is. Dit geldt voor alle hoofdsteden, provincies (volgens ISO-3166-2) en UNESCO-regio’s, en voor alle stedennamen als je de extensie in relatie met deze stad wil gebruiken.
 • Aan welke eisen een dergelijke goedkeuring of “geen bezwaar” moet voldoen.
 • En tenslotte hoe het “Geographic Names Panel” alle aanvragen zal beoordelen.

Wat hier niet in staat, is dat de Governmental Advisory Committee van ICANN ook elke aanvraag tegen het licht kan houden. Een aanvraag waarvoor geen officiële “letter of support” of “letter of non-objection” nodig is, kan om die reden alsnog tegen bezwaren aanlopen. Het heeft dus altijd de voorkeur om de lokale overheid te betrekken bij een geografische aanvraag.

Overige onderwerpen

De overige onderwerpen kunnen korter worden samengevat:

 • De leidraad voor Reserved and Blocked Names geeft aan welke termen zijn uitgesloten als nieuwe domeinextensie (bijvoorbeeld landennamen, 3-letter landencodes en enkele technische termen). Daarnaast is een lijst termen opgesteld die alleen door bepaalde internationale organisaties aangevraagd mag worden.
 • Applicant Freedom of Expression: ICANN sluit slechts een paar categorieën uit van aanvraag. Voor al het overige geldt vrijheid van meningsuiting. Wel wordt de aanvrager geacht rekening te houden met de grenzen hiervan. In de beoordeling wordt bekeken of de aanvraag geen rechten schendt (denk aan merkrecht) en eventuele bezwaren van derden zullen worden gewogen, maar wel met vrijheid van meningsuiting als uitgangspunt.
 • Het Predictability Framework wil voorkomen waar het vorige keer fout ging: het framework definieert welke stappen worden genomen als er zich iets onverwachts voordoet, zodat de aanvragen tóch op een voorspelbare manier door zullen gaan. Op die manier is de kans dat aanvragen eindeloos blijven hangen op onduidelijkheden een stuk kleiner dan in 2012.
 • Het streven van Universal Acceptance is dat alle domeinnamen en e-mailadressen worden geaccepteerd, ongeacht taal, alfabet of lengte van de domeinextensie. Denk hierbij aan Chinese of Hindi domeinnamen of -extensies (en dichter bij huis .súdwestfryslân) of lange domeinextensies – .hardinxveldgiessendam, kom er maar in! Deze passage in het Applicant Guidebook geeft toe dat dit nog niet altijd goed geregeld is, en dat de aanvrager daar rekening mee moet houden bij het aanvragen van een dergelijke extensie.
 • De Code of Conduct en het Conflicts of Interest Process for Suppliers stellen dat partijen die ICANN inhuurt voor het uitrollen of uitvoeren van het programma geen conflicterende belangen mogen hebben.

Vervolgstappen

Na het sluiten van de Public Comment Period worden de ontvangen reacties beoordeeld en mogelijk wordt de tekst naar aanleiding hiervan nog herzien. In het tweede kwartaal volgend jaar is de volgende mogelijkheid om feedback te geven, als het integrale Applicant Guidebook gepubliceerd wordt.

In de tussentijd zullen nog verschillende keren losse onderwerpen worden voorgelegd aan het publiek.