29 augustus 2023

Nieuwe extensies in 2e kwartaal 2026

In 2012 was de laatste mogelijkheid om eigen domeinextensies aan te vragen. Toen nog met de intentie dat een jaar later de volgende aanvraagronde zou zijn. Uiteindelijk blijkt dat geïnteresseerden maar liefst 14 jaar zullen moeten wachten.

ICANN heeft namelijk onlangs het langverwachte antwoord gegeven op de vraag wanneer zij weer nieuwe extensies toe zullen staan: dat zal in het tweede kwartaal van 2026 zijn, waarbij ze zich richten op april.

Ondanks het feit dat het nog tweeënhalf jaar duurt, zijn wij erg blij dat er na jaren van onzekerheid een concreet tijdpad op tafel ligt. Met deze datum in de agenda kunnen wij ons samen met onze kandidaat-extensies richten op de invulling van de tussenliggende planning.

Deelprojecten

In de aanloop naar het nieuwe aanvraagvenster zijn er drie belangrijke deelprojecten waaraan nog volop gewerkt wordt. Gezamenlijk bepalen deze deelprojecten de einddatum.

  • Het opstellen van de policy: alle regels waaraan kandidaat-extensies moeten voldoen. Dit is in feite al jaren bezig en voor het grootste deel zijn de details al duidelijk. In de loop van de komende maanden worden de laatste puntjes op de “i” gezet. Dit deelproject resulteert in het “Applicant Guidebook”, het leidende document voor de aanvraag. Dit AGB wordt in mei 2025 verwacht. Na een “public comments”-fase zal het AGB in het najaar van 2025 door het ICANN-bestuur worden bekrachtigd.
  • Registry Service Provider Evaluation: om wachttijden ná aanvraag te voorkomen, kunnen de technische registratieplatforms zich al in 2025 laten evalueren om te zien of ze aan alle eisen voldoen. Onze provider SIDN zal hieraan meedoen, wat betekent dat de doorlooptijd van Dotlocal-aanvragen relatief kort zal zijn. De ontwikkeling van dit programma duurt tot Q4-2024.
  • Applicant Support Program: een van de speerpunten van het project “nieuwe domeinextensies” is de toegankelijkheid voor het minder welvarende deel van de wereld. Geïnteresseerde partijen kunnen een beroep doen op ondersteuning in de breedste zin van het woord. Dotlocal biedt zijn diensten ook in het kader van dit programma aan. Het ontwikkelen van dit programma duurt tot Q4-2024, waarna partijen zich gedurende 18 maanden kunnen melden.

De implementatie van al deze deelprojecten strekt zich uit tot het moment dat het aanvraagvenster open gaat, en zelfs daarna zal er nog aan worden gewerkt.

De eerste domeinnamen

De bovenstaande tijdlijn geldt alleen voor het aanvraagvenster. Daarna start een nieuwe tijdlijn, die de stappen bepaalt tot aan de activatie van de nieuwe domeinextensie en dus het moment waarop de eerste mensen hun domein kunnen registreren en gebruiken. Voor de eerste extensies zal dit vermoedelijk in Q2-2027 worden (een jaar na opening van het aanvraagvenster). De lijst aanvragen wordt in de daaropvolgende jaren afgewerkt met naar schatting 500 aanvragen per jaar.

Alle bovenstaande data en tijdlijnen zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Wanneer nieuwe informatie voorhanden is, zullen wij die delen.