1
1 2 3 4 5 6
Inventarisatie

Ontdek de potentie

De weg naar een eigen extensie begint met het in kaart brengen van de potentie. Dit is breder dan de eigen organisatie: het kan nuttig zijn om er verschillende partijen bij te betrekken. Denk aan de gemeente, stadsmarketing en lokale ondernemersverenigingen, maar ook marketing- en mediaorganisaties.

Dotlocal ondersteunt hierbij en zorgt ervoor dat alle partijen de nodige inzichten krijgen om een goede afweging te maken.

Vraag je een extensie voor een merk of een algemene extensie aan, dan is het proces hetzelfde maar zijn de stakeholders uiteraard anders.

Businesscase

Borg de waarde

Dotlocal helpt met het uitwerken van een businesscase waarbij we de waarde van de extensie waarborgen. Op basis van de inventarisatie schatten wij het aantal domeinregistraties en de ontwikkeling in de eerste jaren in. Dit geeft een indicatie van de beschikbare middelen om de extensie lokaal op te kaart te zetten. Ook geeft het inzicht in wat er terug kan vloeien naar de maatschappij of de aanvrager.

Aanvraag

Vraag 'm aan

Hierna is het aftellen naar de definitieve regels én de definitieve aanvraagdatum. Beide worden bekendgemaakt door toezichthouder ICANN. Zoals het er nu naar uitziet, worden de regels in mei 2025 gepubliceerd en kunnen wij de aanvraag in april 2026 indienen.

Dotlocal inventariseert of alle benodigde gegevens beschikbaar zijn en bekijkt of er belangrijke wijzigingen zijn ten opzichte van onze eerdere uitgangspunten.

Dit is ook het moment waarop we de overeenkomst formaliseren. Daarna stellen wij alle benodigde documenten samen, dienen die in bij de toezichthouder en betalen de aanvraagkosten.

Toewijzing

Wacht het af

Na het sluiten van het aanvraagvenster maakt de toezichthouder bekend welke domeinextensies zijn aangevraagd en in welke volgorde hij deze in behandeling neemt. Elke aanvraag wordt uitgebreid beoordeeld.

Dotlocal onderhoudt het contact met de toezichthouder in deze periode, beantwoordt aanvullende vragen en tekent uiteindelijk de contracten om de extensie in beheer te nemen.

Uitrol

Ga van start

Na het tekenen van het contract is bekend wanneer we de extensie kunnen uitrollen. Dit gaat in twee stappen: eerst hebben bepaalde groepen voorrang, zoals merkhouders, lokale bedrijven en inwoners. Daarna kan iedereen domeinnamen onder de nieuwe extensie registreren.

Dotlocal zorgt voor alle technische en operationele zaken, zoals het beheer van de extensie, het aansluiten van de verkooppartners, de formele aankondigingen en de daadwerkelijke domeinregistraties.

Marketing

Laat ’t horen

Vanaf het moment van toewijzing kan de marketing worden gepland en uitgevoerd: de doelgroep moet op de hoogte zijn van het bestaan van de extensie, de meerwaarde ervan en de voorrangsperiode waarvan ze gebruik kunnen maken.

Dotlocal ondersteunt met tien jaar kennis en ervaring vanuit de bestaande extensies. Waar mogelijk delen we inzichten vanuit andere campagnes.