Miljoenen domeinnamen

In de decennia dat het internet bestaat, zijn er vele miljoenen domeinnamen geregistreerd. De grootste extensie is .com met ruim 160 miljoen domeinnamen, maar ook .nl en .be mogen er zijn met respectievelijk 6,3 en 1,7 miljoen domeinnamen. De schatting van het totaal aantal domeinnamen wereldwijd is maar liefst 350 miljoen.

Een gevolg hiervan is dat het moeilijk is om een korte of betekenisvolle domeinnaam te pakken te krijgen. Dit zie je terug in de gemiddelde lengte van domeinnamen: voor zowel .com als .nl is die ruim 13 tekens (zonder de extensie).

Een nieuwe domeinextensie biedt uitkomst: alle mogelijkheden liggen nog open. Starters bijvoorbeeld kunnen zonder zich in bochten te wringen de domeinnaam registreren die bij hen past. Ook dit zie je terug in de gemiddelde lengte van een domeinnaam: voor .frl is deze ongeveer 10 tekens, voor .amsterdam zelfs nog iets lager.